• facebook.com/StopPrzegradzaniuRzek/
Sleek & Beautiful

akcja społeczna

STOP dewastacji rzek Polski!

powiedzmy stop anachronicznej zabudowie i regulacji rzek, promujmy rozwiązania renaturyzacyjne

Dlaczego STOP! Przegradzaniu Rzek?

oto tylko niektóre z powodów

Sleek & Beautiful

gdy zbudujemy przegrodę:

spowolnimy przepływ powodując zamulenie żwirów dennych i likwidację naturalnych tarlisk ryb litofilnych, nastąpią negatywne zmiany reżimu termicznego, tlenowego i chemicznego, przerwana zostanie ciągłości rzeki co wyeliminuje gatunki dwuśrodowiskowe i migrujące rzeką, itd.

Sleek & Beautiful

gdy uregulujemy rzekę:

zniszczy się połączenie pomiędzy rzeką a terenami nadrzecznymi np. łąkami czy lasami łęgowymi, zniknie możliwość rzeki do naturalnej retencji, w wielu wypadkach zwiększy się zagrożenie powodziowe w dole rzeki, wydamy ogromne pieniądze z podatków na regulacje i będziemy je co roku wydawać na jej utrzymanie, itd.

Sleek & Beautiful

gdy wytniemy lasy łęgowe:

zmieni się naturalny bieg rzeki, pozbawimy ją blokady przed zanieczyszczeniami, obniży się możliwość oczyszczania i magazynowania wody, zwierzęta i rośliny zostaną pozbawione korytarza ekologicznego, pogorszy się naturalna ochrona przeciwpowodziowa, itd.

akcję popiera wiele środowisk

biolodzy, organizacje ochrony przyrody, wędkarze, inżynierowie

Sleek & Beautiful

naukowcy

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut im Oskara Kolberga w Poznaniu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Instytut Zoologii Wydz. Biologii UW, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Politechnika Koszalińska – Katedry Biologii Środowiskowej i Hydrobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, UR w Krakowie – Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Zespół ds. – Zarybiania Organ Opiniodawczo-Doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zakład Ekologii Mikroorganizmów Wydział Biologii – Uniwersytet Warszawski

Sleek & Beautiful

stowarzyszenia

Akademicki Klub Turystyczny „Oeconomicus”, Centrum Ochrony Mokradeł, Federacja Zielonych GAJA, Kaszubska Fundacja Ekologiczna, Klub Kajakowy PLISZKA, Klub Muchowy „Lipień”, Klub Przyrodników, Klub Pstrągowy „GŁOWACZ”, Klub Wędkarstwa spinningowego „Salmo”, Klub Wędkujących Internautów, Krakowski Klub Głowatka, Olsztyński Klub Pstrągarzy „Passaria”, Ośrodek Działań Ekologicznych „Zródła”, Oświęcimskie Towarzystwo Wędkarswa Sportowego, Polski Portal Wędkarski Rybobranie.pl, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Przyjaciele Szreniawy, Salmo Club Roztocze, Stowarzyszenie Ab Owo, Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy, Towarzystwo Miłośników Parsęty, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Wełny, Towarzystwo Miłośników Rzek Gwdy i Czernicy, Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi, Warszawskie Towarzystwo Pstrągowe, WKS „Sandacz”,

Sleek & Beautiful

firmy

Challenge s.c., Cursor sp. z o.o., Dela Cosmetics, JOT Doradztwo Inwestycyjno Budowlane, Maver, Polski Portal Wędkarski Rybobranie.pl, Telewizja Niezależna ANB, Vision Polska, Zakład Badań Ekologicznych s.c,

Sleek & Beautiful

koalicjanci

Eko-Unia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Klub Gaja, Krakowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego, Polski Związek Wędkarski, Przyjaciele Dunajca, Przyjaciele Raby, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, WWF Polska,

dowiedz się więcej

zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi i naukowymi zamieszczonymi na naszej stronie oraz do obserwowania nas na portalach społecznościowych facebook i twitter

21 lutego 2017 No Comments

OCENA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ROZWIĄZAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH RETENCJĘ ZLEWNI RZECZNEJ JAKO SPOSOBU OGRANICZANIA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

Ciekawe opracowanie: „Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzecznej można osiągnąć poprzez realizację działań o charakterze technicznym (infrastrukturalnym) lub stosowanie zabiegów nietechnicznych (agrotechnicznych). W artykule przeprowadzono ocenę efektywności kosztowej rozwiązań technicznych i nietechnicznych możliwych do wdrożenia w obrębie zlewni rzeki Kani. W wyniku zastosowania wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego stwierdzono, że rozwiązaniem najbardziej optymalnym, tj. najmniej kosztownym dla […]

13 lipca 2016 No Comments

Reanturyzacja rzeki w Los Angeles USA

LA River Ecosystem Restoration Project A document by the Local Sponsor, the City of Los Angeles, California http://eng.lacity.org/techdocs/emg/docs/lariver/LA_River_Reader_Guide.pdf

27 czerwca 2016 No Comments

Ochrona przed powodzią w sposób naturalny – przykład Szkocji

Ochrona przed powodzią w sposób naturalny – przykład Szkocji Natural Flood Management Handbook https://www.sepa.org.uk/media/163560/sepa-natural-flood-management-handbook1.pdf